\
Fra venstre: Per Hauge, Harald Kolås, Louis Nordstrand, Hans Oksnes og Johnny Groven
 
<< Tilbake